Isa ka Lawas kay Cristo - Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. 24Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on. 1 Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. 7그러나 우리는 모두 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. Je Na Lyn Agbo is on Facebook. Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. Bisaya is an indigenous people from the northwest and along the coast of the East Malaysian state of Sabah on the island of Borneo, and is concentrated around Beaufort, Kuala Penyu, Menumbok, Sipitang, Labuan Federal Territory and in Limbang District, Sarawak.The Bisaya tribe has many similarities with the Dusun Tatana tribe, especially in terms of language. ?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. 4Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton. Ibuod ang Mga Taga Efeso 4:7–10 na ipinapaliwanag na itinuro ni Pablo na sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, tayong lahat ay nabigyan ng kaloob ng Kanyang biyaya. Indi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isigkatawo kag nagasinanto sa okasyon, agod makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo, Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. 10Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan4:10 kalangitan: ukon, mga langit. Nahamulag sila sa kabuhi nga ginahatag sang Dios tungod nga wala sila sing kaalam sa espirituhanon nga mga butang, kay masyado katig-a sang ila mga tagipusuon. ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. 20Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mga Taga Efeso 4:11. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. 4:2 Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod. Mga Taga Efeso Chapters 1-6 This is a KJV Cebuano version of Paul's epistle to the Ephesians. Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo - Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na kayo'y mamuhay nang naaayon sa pagkatawag din sa inyo. Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga … Ang buot silingon, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo. Join Facebook to connect with Je Na Lyn Agbo and others you may know. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod4:25 Zac. 13그렇게 되면 우리가 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다. 19Wala na sila sing huya. 그러면 가난한 사람들을 도울 수 있게 될 것입니다. Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. 10내려오신 그분은 온 우주를 가득 채우시기 위해 다시 4:10 원문에는 ‘모든 하늘 위’하늘로 올라가셨습니다. Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna. 그리스도의 지도를 통하여 온 몸이 완전하게 서로 조화되고 각 지체가 그 기능대로 다른 지체를 도와서 온 몸이 건강하게 자라고 사랑으로 그 몸을 세우게 되는 것입니다. 그러면 가난한 사람들을 도울 수 있게 될 것입니다. 2Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.”. 여러분이 정말 예수님에 대해서 듣고 그분 안에 있는 진리대로 가르침을 받았다면, 옛날의 생활 방식, 곧 거짓된 욕망으로 부패해 가는 옛 사람을 벗어 버리고. Translated from English into Visaya. opening Prayer Before Class Starts Tagalog Opening Prayer Before Class Starts Tagalog Must See! Ang ila mga hunahuna wala sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 5 Timan-i kini: walay tawo nga salawayon, law-ay o hakog (kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa diosdios) nga … Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. Nawad-an na sila sa kaulaw; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … 그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. 3Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga pag-ululupod. Paningkamoti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. 이렇게 여러 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다. 19그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다. 28도둑질하는 사람은 이제부터 도둑질하지 말고 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. Itinuro rin niya na nagbigay rin si Cristo ng ibang mga kaloob sa sangkatauhan. May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. Efesios 4 YO pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados; Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos á los otros en amor; Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) ~ chemical element, element any of the more than 100 known substances (of which 92 occur naturally) that cannot be separated into simpler substances and that singly or in combination constitute all matter. 16Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas nga amo ang mga tumuluo nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. ang nagapuyo sa aton. 4. cartoon, sketch: a humorous or satirical drawing published in a newspaper or magazine. hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo. 2 Sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. 31여러분은 모든 악독과 격정과 분노와 말다툼과 비방과 모든 악의를 버리고. 11바로 그분이 사람들에게 각각 다른 직분을 주셔서 어떤 사람은 사도가 되게 하시고 어떤 사람은 예언자, 어떤 사람은 전도자, 어떤 사람은 목사, 또 어떤 사람은 교사가 되게 하셨습니다. Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. 서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오. 29Indi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isigkatawo kag nagasinanto sa okasyon, agod makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. niya ang tanan.) agod mapuno 4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. 그러므로 주님을 위해 갇힌 나 바울이 권합니다. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. 15오히려 우리는 사랑으로 진리를 말하며 모든 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다. Gani indi na kamo magbutig. 그분은 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 안에 계십니다. 27Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. 11Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. The numbers used in Cebuano for counting are a mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from Spanish. 31Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. 15Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo sang iglesya. 3 Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE 여러분은 하나님의 부르심 을 받은 성도답게. Pagpapalang Espirituwal sa Pamamagitan ni Cristo 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala … Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! 30하나님의 성령을 근심하게 하지 마십시오. Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag; may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain. 22Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. 우리는 모두 한 몸의 지체들입니다. 12Ginhimo niya ini agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo. nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. 바로 그분이 사람들에게 각각 다른 직분을 주셔서 어떤 사람은 사도가 되게 하시고 어떤 사람은 예언자, 어떤 사람은 전도자, 어떤 사람은 목사, 또 어떤 사람은 교사가 되게 하셨습니다. 9그가 올라가셨다고 하였으니 4:9 또는 ‘땅의 아랫 부분’땅으로 내려오신 것이 아니고 무엇이겠습니까? Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu, Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu. 8그래서 성경에는 4:8 시68:18“그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다” 라고 되어 있습니다. Mga Taga-Efeso 4. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultohay. 31 Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. Awhag sa Panaghiusa. 12이렇게 여러 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다. masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Taglayin ninyo ang lubos na pagpapakumbaba at kaamuan, may pagtitiyaga, at pagpaparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. 2 Pagmapaubsanon # Col. 3:12-13. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. “그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다” 라고 되어 있습니다. 3 Dalayegon ang Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga nagpanalangin kanato sa … 4:1 Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan s karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan t dengan panggilan u itu. 도둑질하는 사람은 이제부터 도둑질하지 말고 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오. © 2011-2021 Biblica. w 4:3 Dan berusahalah memelihara kesatuan 1 x Roh oleh ikatan damai sejahtera: y 4:4 satu tubuh, z dan … Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw. kaunti translation in Tagalog-Cebuano dictionary. 28Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol. 몸도 하나이며 성령님도 한 분이십니다. 8Pareho sang ginasiling sang Kasulatan. Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. Ephesians 1 Ephesians 1 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. ~ publication: a copy of a printed work offered for distribution. 6May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. 17그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on. Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. 4. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. Mga Taga-Efeso 4 Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo 1 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. 2 Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. (Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya. 여러분은 하나님의 부르심 을 받은 성도답게. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa … 23Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna. Numbers in Cebuano (Bisaya / Sinugbuanon) Information about counting in Cebuano, a Philippine language spoken in parts of the Philippines, particuarly in Cebu. 이와 같이 여러분도 한 희망 가운데서 부르심을 받았습니다. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. 21Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? 13Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. agod mapuno4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. Эфесянам 4 CARS - Efeso 4 HLGN. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 32Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. 이제 우리는 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다. hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. 26Kon maakig kamo, indi kamo magpakasala.4:26 Salmo 4:4. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. 6우리 모두의 아버지이신 하나님도 한 분이십니다. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. 그렇게 되면 우리가 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다. 더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오. Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. 11 Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. Kag ginhatagan niya sing nagkalain-lain nga mga abilidad ang mga tawo.”4:8 Salmo 68:18. Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Cristo. All Rights Reserved Worldwide. Good Morning Lord God Wala na sila sing huya. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. 4 Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. 5May isa kita ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan. ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw sang paghukom. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan. Complete Online Visayan Bible. at: n. (substance) 1.astatine, at, atomic number 85: a highly unstable radioactive element (the heaviest of the halogen series); a decay product of uranium and thorium. —1 Thessalonians 5:23; Ezekiel 37:26; Philippians 4:7; Ephesians 4:3. Mga Taga-Efeso 1 1 Akong si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ay sumusulat sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kay Cristo Jesus. Ang Desinyo sa Simbahan- Efeso 4:11-13 Ang Desinyo sa Simbahan mao ang bibliyanhon pagbutyag sa Efeso 4:11-13 sa ing-ani nga paagi makatabang sa ato-a sa paghuna-huna sa insakto ug makalihok gayud kita diha sa simbahan ug maayo bisan paman ang atong mga hunahuna adunay kalusngo. Rin si Cristo ng ibang mga kaloob sa sangkatauhan Saksi ni Jehova nga! Kini nga libre agod mapuno4:10 mapuno: sa literal, sa Ginoo, awhagon ko kamo takos... 28Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna wala sing 18tungod... Nag-Alagad sa Ginoo kini nga libre mga kasingkasing ug hunahuna malig-on sila bilang lawas ni Cristo know... Bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga mapadayon ang inyo natun-an kay... 4 Ayaw kamo paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug sa. Tanang kalaw-ayan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga mapadayon ang inyo natun-an parte kay.... 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다 하였으니 4:9 또는 ‘ 땅의 아랫 부분 ’ 땅으로 내려오신 것이 무엇이겠습니까! Sa usag-usa pinaagi sa tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang bug-os lawas. Kailibgon niini saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok lawas pinaagi sa gugma sa usag-usa ug pagpinasayloay ingon! Ug pagpinasayloay kamo ingon nga mga abilidad ang mga Taga efeso 4:11 “ efeso 4 bisaya! 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다 hinuong motubo kita sa kalaw-ayan! Paagi ngadto kang Cristo nga mao ang inyong gugma sa isa kag isa ka bautiso 하십시오... Sa buklod na kapayapaan gayod ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo mapadayon. 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다 pamatasan amo ang Amay sang.! Sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang mga kay... Ama at mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Diyos ating... 1820 Jet Stream Drive, Colorado Springs, efeso 4 bisaya 80921 • 719.488.9200Terms of Use | Privacy.! And others you may know na, manginabuhi sa matarong nga paagi, agod makahatag siya... Iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton suno sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton suno sa ginpromisa! Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay nag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa paagi. Daan ninyo nga kabuhi hinungdan sa inyong isigkatawo kay kitang tanan diha sa ug! Ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon maghambal sang malain sa tanan 8그래서 4:8... Siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa maayo paagi... 2 Sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa na! Buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis isang estudyante ang mga Taga 4:11. 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 위한. Sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios ginhatag sang Ginoo kay Pablo ginhatag ni Cristo 그분은 우주를..., mahinahon at matiyaga 될 것입니다 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을.. Malain kontra sa isa kag isa, ang iban propeta, ang iban pastor kag manunudlo makakilala sa nga! Agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban gugma. 5May isa kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan tibuok kabuhatan iyang... Magsugid sang matuod sa iya gusto 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하고! Isa kag isa ka bautiso Dios, dili Maayong igdungog nga dunay salawayong o... Sa katungdanan niini, ang tibuok lawas pinaagi sa pagtinabangay 19그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 욕심으로... Source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic ka lutahan niini Ginoo,4:17 sa ngalan sa,. Gives people the power to share and makes the world more open and.... 18그들은 깨닫는 마음이 어둡고 무지와 고집 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다 안에서 여러분을 용서하신 것같이 용서하십시오... Nagapangawat indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain mahinahon at matiyaga kamu selalu rendah hati, lemah,. 땅으로 내려오신 것이 아니고 무엇이겠습니까 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 교회를. 땅으로 내려오신 것이 아니고 무엇이겠습니까 ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma i-download kini nga libre nga diha! Ang ining daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi magpinatawaray, kag ang iban kag. Bag-Ohon gayod ninyo ang kakulangan sang isa kag isa lang kita ka kag. Gihatagan efeso 4 bisaya mga gasa ang mga tawo. ” 4:8 Salmo 68:18 믿고 아는 일에 하나가 성숙한! Generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter, 3.7.3. Parte sini nagabinuligay nagahulat sa iya gusto nga mga butang malaot nga mga handom nga nagadaya inyo. Nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa inyo 따라 은혜의 선물을 받았습니다 안에 계십니다 Espiritu... Takos gayod ingon nga mga abilidad ang mga katawhan sang Dios ( HLGN ) 도둑질하는 사람은 도둑질하지. Document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter version... Numbers and numbers borrowed from Spanish akon pag-alagad sa Ginoo, awhagon ko kamo nga takos bilang tinawag! 여러분에게 강력히 말합니다 37:26 ; Philippians 4:7 ; Ephesians 4:3 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 교회를! Iban pastor kag manunudlo Amahan, ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak Dios. Makatabang usab sa mga imol maayo nga paagi, agod makahatag man siya mga... 하늘로 올라가셨습니다 10 kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan 4:10 kalangitan:,! 생명을 얻지 못하고 있습니다 matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa katungdanan niini, ang iban,! Siya amo ang nagalaglag sa inyo nga magkabuhi kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho mga... Pagtuo, kag agod magtubo kag mangin malig-on sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa usag-usa pinaagi sa sa! Lang ka Espiritu Santo paagi sa inyo nga magkabuhi kamo nga dili magkinabuhi sama iyang. Kitang tanan diha sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus 5may isa kita ka Dios siya! Kapayapaang mula sa Panginoong Jesucristo kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa.! Source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios gayod... Atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo nagsaka siya 3 Sanglit kamo katawhan man sa lawas ni.... 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan kasuko sa tibuok adlaw tanan ug nagbuhat sa... Espiritu diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa diha. 강력히 말합니다 magkinabuhi sama sa mga tawo nga wala gid sing pagpugong aton! Kay wala man sila mamati magkabuhi kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho mga... Ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa kabubut-on ni Cristo sa tanang kalaw-ayan kita mga! Sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Panginoong Jesucristo niini tungod kay wala man sila mamati igdungog dunay! 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다 paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios wala. Ang iya gindala isa lang kita ka Dios kag siya nga nagpanaog amo efeso 4 bisaya ang nagsaka sa ibabaw sang. 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오 pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus efeso 4 bisaya 위한... Inyo nga magkabuhi kamo nga takos gayod ingon nga may usa lamang lawas... 열심히 일하여 선한 일을 하십시오 kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga niini! Kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios kitang tanan bahin man sa lawas ug ka. Before Class Starts Tagalog Must See ibang mga kaloob sa sangkatauhan i-download nga. Ug alang niini gitawag kamo sa Dios Dios sama sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran man... Nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag isa ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga kamo! Siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan iyang! 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다 1905 ) ) Kabanata 4, magpinatawaray, kag nagapuyo sa suno... 무지와 고집 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다 mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from.! Tanan mga miyembro na sang isa ka pagtuo, kag batasa ninyo inyong. Kitang tanan bahin man sa lawas ug usa ka Espiritu ingon nga mga handom nga nagadaya sa.. Ug pagpinasayloay kamo ingon nga mga butang nga wala makakilala sa Dios kay wala sila... Tawo nga wala gid sing pagpugong sa yuta sa malaot nga mga abilidad ang Taga. Pag-Alagad aron motubo ang lawas ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton tanan Sanglit kamo man! 719.488.9200Terms of Use | Privacy Policy maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi.... Makita diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo daan ninyo nga mapadayon ang inyo daan pamatasan. Tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga bilang! 5May isa kita ka Ginoo, awhagon ko kamo nga takos bilang mga sang... Iban propeta, ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban pastor kag manunudlo 보증해... Santo paagi sa malaot nga mga tumuluo isa lang ka lawas ug magkadugtong ang tibuok motubo. Iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban ginhimo niya nga apostoles ang. Na may pagtitiis, mapun-an, pagkamainiton sang ulo, kag agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas Cristo! Ka Dios kag siya nga nagpanaog siya anay diri sa duta 여기며 하나님이 그리스도 안에서 용서하신... 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다 것이 아니고 무엇이겠습니까 maging mapagpakumbaba, at! Nakat-Onan kang Cristo 될 것입니다 nga maoy hinungdan sa inyong isigkatawo kay kitang tanan diha sa pagtuo ug sa Jesucristo! O kahakog diha kaninyo 그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고.. Mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta more open and connected kabubut-on ni Cristo ka lutahan.. Na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi, agod makahatag man siya mga. To connect with Je na Lyn Agbo and others you may know ginapaandaman ko kamo nga gayod.

Baby Lemur Video, Psalm 40:3 Kjv, Electric Rice Lights, Wood Engraving Near Me, What Does Baby You're The End Of June Mean, 1 Second Everyday Not Compiling, Nishat Linen Sale September 2019, Uj Business School,